mind sweeping / прочистване на съзнанието

MindSweepingЕдно от основните преимущества на наличието на надеждна система за управление на личната информация е възможността за прочистване на съзнанието (mind sweeping, или според оригиналния превод на GtD – ‘мозъчна метла’).

Прочистването на съзнанието представлява екстернализиране /начин да се изведе навън/ на поетите от нас вътрешни ангажименти. Това са нещата, с които сме се обвързали – значими или маловажни за нас,  по собствена или по-чужда инициатива, отскоро или отдавна. Целта на прочистването е да идентифицира тези ангажименти и да освободи мозъка ни от тях, като впоследствие бъдат включени в надеждна външна система. Това позволява, когато се посветим на дадена задача, ресурсите на мозъка да и бъдат посветени в максимална степен. Ако някога сте работили по значим проект /например писане на публикация или оферта/ и ‘изведнъж се сетите’ “а какво имаше да купя от магазина” или “кога щях да се чуя с …” – значи имате представа за този тип ангажименти. Ако ни липсва сигурност, че знаем какво се случва с тях, това ангажира ресурси на съзнанието и намалява възможността за фокусирането му.

Как се осъществява прочистване на съзнанието? Има две основни предпоставки за ефективен mind sweeping – да минимализираме разсейващите фактори /обичайно – да сме сами, и или ‘офлайн’ или отдалечени от компютъра/, и да имаме ‘наръки’  средство за записване на ‘изскочилите’ ангажименти, мисли или задачи. В оптималния вариант няколко пъти на ден се посвещават по няколко минути /за мнозинството хора дори и 5 минути са предостатъчно/, в които нововъзникналите ангажименти се записват. Също и всеки път, когато ни ‘изскочи’ нов ангажимент – например след проведен телефонен разговор, или докато работим по онзи ‘значим’ проект. За целта може да се използва хартиен бележник или органайзер, лист А4, предпочитана програма на компютъра или смартфона. Аз лично предпочитам комбинацията от DiddleBug и voice recorder на Treo 680. Доколкото това е основният телефон, който използвам и е максимално портабилно решение – съответно винаги е подръка. Обичайно го използвам за целта поне 2 пъти дневно, често и по-интензивно, в зависимост от развитието на деня. Честотата на mind sweeping-a е индивидуална, но за да изяви подхода своите преимущества се нуждаем от следващата стъпка – регулярна обработка на записките и интегрирането им в надеждна система за управление на личната информация.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: