iSilo

iSiloiSilo е мултиплатформена програма за четене на електронни книги и документи. Тя има две значими преимущества спрямо мнозинството подобни програми:

# поддръжка на несравнимо разнообразие от мобилни платформи, включително Palm OS, Microsoft Windows Mobile Smartphone § Pocket PC § Windows CE Handheld , BlackBerry § BlackBerry Touch, Symbian /S60 3rd Edition, Series 60, UIQ 3, UIQ, Series 80/, iPhone/iPod touch и Android. Ако добавят поддръжка и на Maemo / MeeGo биха покрили всички актуални платформи (iSilo за WebOS е достъпно през Classic). Голямото преимущество на това разнообразие е, че веднъж създаден документ може да се чете на почти всяко мобилно устройство, както и на desktop PC / Mac. Разбира се, възниква въпроса с какво това е преимущество спрямо един стандартен текстов файл /.txt/, който също ще може да се отвори на практически всяка мобилна платформа. Отговорът е във второто значим преимущество –

# възможност за създаване на документи с хипер-връзки, снимки / таблици, запазване на форматирането и с високо ниво на компресия. Типичен пример е възможността произволна html страница да бъде конвертирана за четене в iSilo, като се проследят връзките до определено ниво и се запази начина, по който изглежда. Например статия от Wikipedia може да бъде превърната в isilo документ, като избрани връзки се ‘проследяват’ и страниците, към които водят, също се включват в документа. По този начин произволно голям обем съдържание може да бъде достъпен навсякъде, дори и когато няма онлайн свързаност. При това със запазване на форматирането и таблиците и графиките в документа. Допълнителен плюс е безпроблемната работа с кирилица без допълнителни настройки.

Програмата е shareware и има цена от 19.99 $. След евентуалното изтичане на 30 дневния пробен период има ограничаване на някои функции, най-важната от които е възможността да се проследяват връзки. Допълнителна информация можете да намерите на сайта на разработчика тук.

Оригинално публикувано на S&S blog