intro

Пертеос е първата в България, а както се оказа – и в Европа структура за съдействие на отделния човек в неговото персонално технологично усъвършенстване.

Какво е персоналното технологично усъвършенстване?

Персоналното технологично усъвършенстване е процес на увеличаване на полезността на и удовлетворението от ползване на технологии за индивидуалните ни нужди.

Защо човек се стреми към персонално технологично усъвършенстване?

Чрез по-цялостното приложение на технологиите, и специално на мобилните технологии, може да се постигне по-висока лична ефективност. Тази ефективност може да допринесе за повишаване усещането, че се владеят нещата, постига се по-голям баланс и спокойствие. В резултат човек може да има повече контрол върху това, което прави, да има възможност за много по-осъзнати избори и по-голяма лична свобода.

На кого може да бъде полезен Пертеос?

» хора, които искат да създадат или развият система за управление на личните време, проекти и информация;
» хора, които искат да започнат да използват мобилните технологии за повишаване на личната си ефективност;
» хора, които искат да използват по-добре мобилните технологии в ежедневието си.

Кога Пертеос може да ви е полезен?

Услугите на Пертеос могат да са ви от полза, ако искате:

» да повишите ефективността си;
» да създадете или развиете своя система за управление на личната  информация;
» да преразгледате своя подход за разпределение на времето ви;
» ако във връзка с тези аспекти се интересувате от възможностите на мобилните технологии и
» имате нужда от подкрепа при избор на конкретна техника или при адаптирането й към вашите нужди.