inboxes

inboxesЕдна от основните концепции на GtD е разбирането за inboxes /входящи кутии/. Оригиналното определение за inbox /в българския превод на книгата – ‘вътрешна кутийка’/ е “кутийка за нещата, които са в процес на решаване, докато отделите няколко минутки, за да решите за какво става дума и какво ще предприемете”. Може би по-практична дефиниция е: “всяко място, където се съхраняват входяща информация или данни, изискващи действие или планиране от наша страна, преди да бъде въведена във вашата система за PIM‘.

Типични примери за inboxes, които повечето хора разпознават, са:
# площ на бюрото или някой плот, на която се поставят документи, включително входящи;
# поставка / кутия / табла , в която се поставят хартиени документи и бележки;
# тефтерче / хартиен куб на бюрото, на който се водят бележки (например от телефонни разговори);
# личен бележник;
# пощенска кутия за ‘физическа’ поща /snail mail/;
# гласовата пощенска кутия;
# inbox-a на адреса ни за електронна поща.

Други често срещани примери за inboxes са:
# джоба на панталона / якето – например, ако слагате там касовите бележки;
# портфейла – например ако поставяте там получени визитки, сметки или бележки;
# бележките на хладилника;
# бележки на дъска за съобщения;
# телефонен секретар;
# папката за входящи съобщения /SMS-и/ на телефона.

Допълнително усложняване в последните години се създава от новите средства за комуникация и възможното дублиране / мултиплициране  на ‘входящи кутии’. Например:
# съобщения в различни IM услуги /напр. skype, icq, gtalk, aim, etc/
# съобщения в различни социални мрежи /напр. Facebook, Тwitter, Myspace, etc/
# desktop-a на настолния компютъра / лаптопа;
# папките downloads / torrent-и /received files / etc;
# картата на фотоапрата;
# носителя на записите на видео-камерата;
# програмата за бележки на smartphone-a;
# и най-същественото: вероятността много от тези inboxes да се дублират или мултиплицират – например в случаи на повече от един e-mail или IM account, ползване на повече от един компютър, или повече от една програма за бележки.

Разбирането за съществуващите и ползвани от нас inboxes позволява да се премине към следващия етап – обработката на наличните в тях данни и информация, и – в определен момент – да се обмисля тяхното редуциране. Това ще бъде тема на следващи постове.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: