GTD

GTD_markGTD /Getting Things Done/ е метод за лична /и корпоративна/ организация и продуктивност. Създаден е от David Allen, който го описва в едноименната книга /преведена на български “Да задвижим нещата”, интересно защо/. Концепцията на GTD включва разбирането, че прогресивно нарастващите източници на информация, канали на комуникация и сфери на влияние водят до увеличаване на многообразието на това, което имаме и / или искаме да направим. Това обичайно води до ангажиране на съзнанието ни с все повече неща. В тази ситуация, когато искаме да свършим конкретно нещо, често е възможно мислите ни да са насочени към тези ангажиращи различни неща, а не да са фокусирани върху дадената дейност. Ето защо GTD предлага изграждането на подходяща удобна и надеждна система, която да разтовари съзнанието ни от мнозинството неща, и да му позволи да се посвети на това, което сме избрали да правим.

Метода дава принципни и практически съвети за процедирането с нещата, които искаме да свършим. Тук се включват етапи на събиране, обработка, организиране и преразглеждане на информацията, която ни касае. Специално внимание се отделя на събирането на касаещата ни информация като първа стъпка за ‘прочистване’ на съзнанието. Нещата, които правим, могат да бъдат разгледани съобразно условията и спрямо хоризонта им на влияние. Те могат също да се разпределят като задачи /индивидуални дейности/  и проекти /съвкупност от взаимосвързани задачи/. За проектите е от основно значение да се определят и какъв е желания краен резултат, и следващото конкретно действие. Поне за мен важността на определянето на следващото конкретно действие и на стриктното централизиране на значимата ‘входяща’ информация бяха две от основните причини да харесам GTD и започна да прилагам много нейни аспекти в личната си система за PIM и себеуправление.

В последващи постове ще разгледаме отделни елементи на GTD, както и начини, по които могат да бъдат прилагани.

Оригинално публикувано на S&S blog