GTD = ДЗеН

GTD_DZeNGetting Things Done /GTD/ е метод за лична и корпоративна организация и продуктивност. Заглавието на оригиналната книга на David Allen е преведено на български като “Да задвижим нещата”. Тази интерпретация на ‘done’ практически елиминира момента на завършване / изпълнение / приключване, и премества фокуса в началото, вместо в края. Ето защо, ако желаем да приемем оригиналната концепция на автора, възможен, по-коректен превод би бил ‘да завършим нещата’ или ‘да завършваме нещата’. И в двата варианта акронима би бил ДЗН, който – за благозвучие – може да се трансформира в абревиатурата ДЗеН /или ДЗиН, също и ДЗъН – ако не беше вече изопачено …/. От тази гледна точка в следващи постове ще използвам ДЗеН като аналог на GTD.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: