Публикации по тема: retro-tech

какво ползвам – Treo 680

Treo 680 /Т680/ е основното ми мобилно устройство, най-използваната джаджа и въплъщението /в последните години/ за Personal Digital Assistant за мен.

Основните му функции:

# календарна информация  На Т680 се  използва най-често, актуализира и синхронизира личният ми и най-’пълен’ календар. Удобството на физическата клавиатура и създадените с годините индивидуални настройки за интегриран календар  го правят практически незаменим в тази му функция. Съчетанието с PimliCal като desktop приложение за управление на календара е една от водещите причини и до момента да не премина към Android като ‘единствена’ платформа.

# контактна информация Като PDA, Treo 680 съдържа и най-пълният ми и актуализиран списък с контакти и релевантната им информация. От актуални и ‘някога използвани’ телефонни номера и e-mail адреси, през титли и прякори, до осъществени срещи и имена на домашни любимци и предпочитани неща за пиене.

# информация за проекти & списъци със задачи На PDA-a са отразени, актуализират се и се маркират “на крак”, и при необходимост се допълва информацията за проектите и списъците ми със задачи. Под ‘актуализирам’ в случая визирам характеристики като  промяна на датите, приоритета или създаването на връзки към програмата за управление на календара. Като ‘маркирам’ – отбелязването на задача / етап на проект като изпълнени. Като допълвам – създаването  на нови задачи / проекти и / или бележки към тях.

# телефон Бивайки един от ранните смартфони – Т680 поема и голяма част от телефонните ми разговори. От една страна, бивайки най-често с мен от използваните смартфони / телефони, с него е най-вероятно да приема дадено обаждане. От друга – съдържайки най-пълната контактна информация, ако следва да набера някой (извън най-близките и често чувани хора, или последните няколко, с които съм разговарял) Трео-то е  средството за осъществяване на обаждане.

# дневник В Т680 са описани подробно седмичните и средно-срочните /за тримесечието и за годината/ ми цели и всекидневни бележки тип ‘дневник’. Информацията се синхронизира с и актуализира на лаптопа.

# финансова информация На Treo-то се описват всички понастоящем използвани кешови и  банкови /вкл. картови/ сметки. Това най-често включва добавяне на записи и генериране на статистики.

# пароли & някои поверителни файлове и записи Т680 е и основното ми средство за ползване на  пароли и защитени записи. Ограничената /до липсваща/ онлайн свързаност и физическото му ’винаги с мен’ състояние допринасят за този избор.

# гласови и ръкописни бележки Трео-то е и най-често използваното от мен средство за създаване на гласови и ръкописни бележки. Наличието на stylus, в съчетание с резистивен екран  правят създаването на ‘драсканици’ много по-практично спрямо мнозинството актуални смартфони /с редки изключения като Samsung Note-сериите/. А възможността за one-button voice recording улеснява гласовите записи, включително и на телефонни разговори.

# списък с покупки Treo-то се използва регулярно като помощник при пазаруване. Създаваните с години списъци с регулярни покупки – най-вече хранителни продукти и домакински консумативи – включват и детайлна информация за магазини, в които са налични, и цени.

# референтна информация Чрез няколко програми тип ‘бележки’ / ‘memos’ / ‘база данни’ PDA се използва и като средство за референтна и помощна информация. Освен вграденото приложение ‘memos’, за целта съм адаптирал няколко програми, които традиционно се отнасят към ‘списъци със задачи’. Някои примери за такъв тип данни са  настройки на рутери, данни на фирми, любими заведения или информация за поддръжка на МПС-та или битова техника.

# аларми Сред стандартно прилаганите функции на смартфона е и алармената. От обичайни, тип ‘събуди се’, до специфични, като ‘време да дадеш лекарството А на детето Х’ или ‘изтича времето на платения паркинг’.

# SMS-и Във функцията си на телефон, Т680 управлява и поддържа архив от над 10 години SMS-кореспонденция. Това е и причината в него винаги да е основната ми SIM-карта.

# програми за четене – няколко броя ;) Макар и с намаляла честота, PDA се използва регулярно и за четене. Една любима програма, с която съм изчел стотици книги последните 3 петилетки, и една поддържаща по-’съвременни’ формати. Също и две приложения за четене на структурирано уеб-съдържание офлайн. Голяма част от файловете, създадени за четене на Palm-a практически са незаменими, доколкото оригиналното съдържание – най-често някоя уеб-страница – отдавна не съществува.

Рядко използвани (в наши дни) / just in case функции:
# разглеждане на снимки По изключение в наши дни. На Трео-то съхранявам някои любими, ‘семейни’ снимки, и няколко изображения на QR-кодове с контактните ми данни.

# калкулатор / конвертор на единици Макар и рядко нужен по настоящем, калкулатора / конвертора на единици продължава да се ползва на Palm-a.

# e-mail  Липсата на wi-fi и на 3G свързаност постепенно отнеха ролята на Т680 за ‘on-the-go’ устройство за проверка на e-mail.  Понастоящем на него са конфигурирани само един ‘основен’ и един device-specific account-и.

# браузър – в наши дни се ползва по изключение.

# игри Въпреки че от десетилетия съм ‘изоставил’ gaming-a, все пак на Treo-то имам няколко логически игри – които едва ли ползвам и два пъти годишно.

Като цяло, Treo 680, със своите отбележителни възможности за индивидуализиране и настройване към желанията ми, с наличието на отлична хардуерна клавиатура и възможност за въвеждане със stylus, с доказаната в годините надеждност и затвърдените навици за ползване и генериране на информация, и с възможностите за синхронизиране, без ползването на ‘облачни’ услуги, продължава да бъде предпочитания ми ‘спътник’ и средство за PIM.

AlphaSmart Dana – PalmOS “пишеща машина”

AD_01AlphaSmart Dana /AD/ е клавиатурно устройство, създадено за текстообработка. За мен е PalmOS “пишеща машина”, която в последните месеци се утвърди като регулярно използвана джаджа. В този пост ще разкажа защо.

AD_02# създадена за текстообработка Основната характеристика на AlphaSmart Dana е възможността за въвеждане и базова обработка на големи по обем текстове. За целта устройството е снабдено с отбележително удобна и качествена клавиатура. Качество, надминаващо IMHO много клавиатури на лаптопи /особено популярните в последните години chiclet keyboards/.  Стандартни набор, големина и разположение на бутоните на  6 реда, включително един със служебни клавиши. Добре оформени бутони, достатъчна степен на потъване на клавишите и възможност за използване на множество стандартни клавиатурни комбинации, правят използването на AD за набиране на големи по обем текстове удоволствие.

AD_03# PalmOS базирана Втора отличителна характеристика на модела AlphaSmart Dana е, че използва като операционна система PalmOS. Това го направи и желания избор за подобно устройство за мен. За разлика от другите модели на AlphaSmart, Dana има touch-screen /екран, чувствителен на натиск/, поддържа Graffiti /системата на Palm за разпознаване на ръкописно въведен текст/, и екранът има вградена възможност за осветяване. Най-голямото преимущество на използването на PalmOS, обаче, е възможността за разширяване на възможностите на устройството с инсталиране на някои от хилядите програми за тази операционна система. Сред тях има алтернативни приложения за текстообработка /напр. WordSmith, TealDoc или CardTXT/; outliner-и /програми за йерархична организация на информацията/ като Bonsai;  файл-мениджъри /напр. UniCMD/; програми за backup / архивиране на информацията като BackupMan или BackupBuddyVFS; за кирилизиране /CyrHack/;  разбира се – и любимият DiddleBug :) . Това прави ползването на AD значително по-пълноценно, като разширява и дава множество възможности отвъд текстообработката.

AD_04# хардуерни специфики Имайки за основна цел възможно по-удобното намиране на текст, AlphaSmart Dana се отличава с някои хардуерни специфики, които подпомагат тази функция. Устройството има монохромен екран, с резолюция 560*160, което го прави най-голямоекранното PalmOS устройство. Отбележително /за времето си ;) /, и не толкова често срещано за PalmOS устройство, е и наличието на wi-fi модул. За съжаление, както може да се очаква за джаджа на повече от 10 години, няма поддръжка на wpa / wpa2 криптиране, което прави ползването на безжично свързване и трансфер на информация в мрежите, които ползвам, практически неприложимо. Разполага и с два SD card слота, което – за мен – позволява най-лесното трансфериране на информация към компютър / лаптоп. Дори и в ситуация, когато забравя едната SD карта в лаптопа – автоматичните backup-и се осъществяват безпроблемно към другата карта.

Накрая – да отбележим и второто огромно преимущество на AlphaSmart Dana, редом с отличната клавиатура – времето на автономна работа. Устройството работи с три AA батерии, като могат да се използват и презареждащи се батерии. Монохромният екран, не-енергоемкия процесор и рядко използваните възможности за безжично свързване /wi-fi & infrared/ позволяват ~20 часа работа без презареждане / смяна на батериите. Това, при моят начин на ползване, осигурява няколко седмици работа с едно зареждане.

Описаните характеристики – и най-вече удобната клавиатура и трудно откриваемия съпоставим battery life – правят AlphaSmart Dana предпочитан избор за продължително въвеждане на текст. За допълнителна информация и споделен опит от ползватели можете да посетите тази група във Flickr.

Оригинално публикувано на S&S blog

използване на икони за PIM

PIM_iconsИзползването на пълнофункционални програми за управление на личната информация (като PimliCal / DateBk, PocketInformant, Resco IDguard, Natara products, etc.), дава възможност за интегрирането на икони в нашата система за PIM. Иконите са графични изображения с малък размер, които се асоциират с и визуализират до даден запис. Най-често са колекции от предварително подбрани графики – например за различни активности, места, хобита, храни, служебни символи, фирмени знаци и т.н. С някои приложения – например IconManager за PalmOS  – е възможно и създаването на собствени икони.

Използването на икони в програма за PIM има редица преимущества, сред които най-важните са:

# индивидуализиране – иконите позволяват по-лесно  разграничаване на записи от една и съща категория. Например, ако в програмата за управление на финансите имаме категория ‘храна’, с използването на икони можем да диференцираме записи като ‘зеленчуци’ / ‘плодове’ / ‘меса’ / ‘напитки’ и т.н. В програмата за управление на проектите е възможно да назначим икона към дадена задача в зависимост от мястото, където следва да бъде извършена, или човека, отговорен за нейното изпълнение. По този начин можем да индивидуализираме отделните записи.

# визуално ориентиране – второ съществено преимущество на използването на икони е визуализирането на информацията, когато на относително малка площ следва да се представят сравнително голям обем данни. Типичен пример е разглеждането на многоседмичен / месечен график на екрана на мобилно устройство. Ако се използва текстово представяне на информацията, вероятно ще бъде или с твърде малък шрифт, или без възможност да се визуализират всички записи. Използването на икони позволява представянето на повече събития на същата площ и улеснява ориентирането сред изобилието от информация.

# филтриране – третото основно преимущество на използване на икони е възможността за филтриране на информацията. Отново в програмата за управление на календарната информация, това позволява отделянето на всички събития, на които е зададена съответната икона, независимо от категорията / времевия период, в които се намират. Такива събития могат да бъдат свързани например с дадена активност, с определено място, или с конкретен клиент. Аналогично, в приложението за съхранение на поверителна информация – можем да разграничим записите в категорията ‘финансови’ на банкови сметки / дебитни & кредитни карти / web-logins и др. Това улеснява намирането на информация и последващата и оценка.

Посочените преимущества и примери показват ползите от използването на икони в система за PIM. Надявам се да бъдат от полза и за вас!

Оригинално публикувано на S&S blog

Copy2Contact

C2C_logoCopy2Contact /C2C, доскоро предлагана под името ‘Anagram’/ е програма, която позволява по-бързо и ефективно трансфериране на информация към дадени приложения за PIM – например Outlook или Palm Desktop.  С натискането на един клавиш е възможно да се създаде нова задача, календарно събитие или запис в списъка с контакти – при това с преформатиране на началния текст. Например, ако сте получили e-mail с текст “….. обяд в ресторант “Мястото” в 13.00 на 24/04 …” C2C  ще създаде  събитие в използваната календарна програма с текст “обяд в ресторант “Мястото” в на ” на 24 Април в 13.00, ако маркирате тази част от текста и натиснете съответния клавиш (обичайно това е един бутон /F12/, но може да бъде и клавишна комбинация /напр. ctrl+F12/ ). Или, ако разглеждате уеб-страницата на търговска фирма, където е предоставена информацията за контакти, можете да маркирате тази информация, и с натискането на избрания клавиш – тя ще бъде форматирана за съответното приложение. Най-често използваната от мен възможност е, ако просто работите върху даден документ на компютъра и ви хрумне / възникне / ‘изскочи’ идея или задача – натискам F12, избирам типа на информацията /мемо-бележка, задача или календарно събитие/ и записвам възникналата идея. Без да ‘излизам’ от активното приложение и без да търся и ползвам допълнителни средства. По този начин се спестява необходимостта от превключване между отделни приложения /съответно – от загубата на фокус/, от copy-paste-ването, и – в голяма степен – от преформатиране на информацията съобразно изискванията на PIM-програмата. Пести се време, позволява ефективен mind-sweeping и улеснява трансферирането на информация.

Видео, което демонстрира възможностите на С2С е налично тук.

Copy2Contact е достъпна от сайта на разработчика на цени от 39.95$. Версията за Google Apps към момента е безплатна.

Приятно ползване :) .

Оригинално публикувано на S&S blog

iSilo

iSiloiSilo е мултиплатформена програма за четене на електронни книги и документи. Тя има две значими преимущества спрямо мнозинството подобни програми:

# поддръжка на несравнимо разнообразие от мобилни платформи, включително Palm OS, Microsoft Windows Mobile Smartphone § Pocket PC § Windows CE Handheld , BlackBerry § BlackBerry Touch, Symbian /S60 3rd Edition, Series 60, UIQ 3, UIQ, Series 80/, iPhone/iPod touch и Android. Ако добавят поддръжка и на Maemo / MeeGo биха покрили всички актуални платформи (iSilo за WebOS е достъпно през Classic). Голямото преимущество на това разнообразие е, че веднъж създаден документ може да се чете на почти всяко мобилно устройство, както и на desktop PC / Mac. Разбира се, възниква въпроса с какво това е преимущество спрямо един стандартен текстов файл /.txt/, който също ще може да се отвори на практически всяка мобилна платформа. Отговорът е във второто значим преимущество –

# възможност за създаване на документи с хипер-връзки, снимки / таблици, запазване на форматирането и с високо ниво на компресия. Типичен пример е възможността произволна html страница да бъде конвертирана за четене в iSilo, като се проследят връзките до определено ниво и се запази начина, по който изглежда. Например статия от Wikipedia може да бъде превърната в isilo документ, като избрани връзки се ‘проследяват’ и страниците, към които водят, също се включват в документа. По този начин произволно голям обем съдържание може да бъде достъпен навсякъде, дори и когато няма онлайн свързаност. При това със запазване на форматирането и таблиците и графиките в документа. Допълнителен плюс е безпроблемната работа с кирилица без допълнителни настройки.

Програмата е shareware и има цена от 19.99 $. След евентуалното изтичане на 30 дневния пробен период има ограничаване на някои функции, най-важната от които е възможността да се проследяват връзки. Допълнителна информация можете да намерите на сайта на разработчика тук.

Оригинално публикувано на S&S blog

DiddleBug – електронната хартия

DiddleBug-logoDiddleBug е една от любимите ми /и незаменими/ програми за Palm OS. Тя е еталонът ми за ‘електронна хартия’.

 

Сред основните функции, които предоставя, за мен най-ползвани са:
# въвеждане на информация и ръкописно, и с клавиатура / Graffiti

DiddleBug_1
# възможност за поставяне на аларма към дадена бележка. При това приятно лесно – с натискане на alarm / countdown лентата в долната част на екрана се явява диалог с избор на често срещани интервали от време.

 

DiddleBug_alarm1

 

С провлачване надясно по alarm-лентата се активира прозорец, в който може детайлно да се определят деня, часа, повторението и сигнала на алармата. Възможно е и активирането на брояч /countdown timer/.

DiddleBug_alarm_dialog DiddleBug_alarm_dialog2

 

# експорт на информацията към вградените приложения /календар, контакти, etc/ и редица допълнителни програми /например DateBk, Bonsai, HandBase, etc/.
DiddleBug_export

 

# възможност за бързо поставяне на датата и часа на създаване на бележката с провлачване от alarm-лентата към основния екран.

 

Възможно е и бележките, направени с DiddleBug, да бъдат пратени по e-mail / чрез bluetooth или beam-нати през infrared, както и да бъдат експортнати на десктоп компютъра, например с програма като WindleBug.

 

Като недостатъци на програмата мога да отбележа:
# практически спряното развитие на проекта, далеч преди официалното ‘пенсиониране’ на PalmOS. Въпреки че проектът е free и open-source, от години липсват актуализации или добавяне на нова функционалност към програмата;
# липсата на поддръжка на пълноекранната резолюция на устройства с virtual graffiti area – например Tungsten T и Х сериите, любимата ми Handera 330, Sony Clie NR / NV / TH моделите;
# невъзможност за създаване на ‘дълги’, ‘scrollable’ бележки /тоест бележки, чиято дължина да е по-голяма от един екран/. Това, в съчетание с горната точка, прави невъзможно създаването на дълги единични бележки.

 

По тези причини типични случаи на употреба на DiddleBug от мен са:
# Бързото ‘надраскване’ на дадена кратка информация /например идея, телефонен номер, задача/ в DiddleBug. Това е съчетано със сигурността, че тази информация ще бъде навсякъде с мен /доколкото Palm-a или Treo-то са обичайно максимум ‘на една ръка разстояние’/. Това включва и бързото ‘нахвърляне’ на множество идеи или задачи – например при оглед какво има да се променя в дадено помещение, при месечния преглед на сферите на влияние, или записки от срещи. В някои от тези случаи на множество записки за въвеждане съчетавам използването на DiddleBug с гласови бележки.
# създаването на напомняща бележка, която няма да бъде въвеждана в календара / списъка със задачи. За напомняне поставям аларма – или след определен интервал, или в определен час и ден. Например ‘изключи пералнята’ или ‘вземи визитки’.
# директно преразпределение на ръкописната информация /например към календара или списъка със задачи/ и детайлно описване при осигуряване на достатъчно време – например при пътуване с обществен превоз, или ‘излежаване’ сред природата.
# поддържане на архив от стари ‘драсканици’ – например от деца.

 

Тази отлична синтеза на много от преимуществата и на хартията /възможност за ръкописно въвеждане, ‘надраскване’ или рисуване и създаване на схеми и диаграми/ и на електронните носители на информация /възможности за архивиране, търсене, мултиплициране и препращане/ правят DiddleBug незаменима в ежедневната работа и лесно, и носещо удоволствие средство за въвеждане на бележки.

 

Можете да изтеглите DiddleBug от официалния сайт на програмата.

Оригинално публикувано на S&S blog

PDA като capture device

capture_devicePDA-ите и смартфоните /или да ги наречем телефоните с повишена функционалност спрямо масовите на пазара ;) /в наши дни стават все по-достъпни и ползвани. В много от случаите се ползват за личен органайзер; за по-интензивна работа с електронна поща ‘на път’, синхронизиране и достъп до данни с работна машина, сървър или web-услуги; ‘работа’ в социални мрежи; etc.

Днес ще дискутирам една от по-рядко обсъжданите характеристики на смартфоните /и класическите PDA разбира се :) / – възможността да се ползват като capture device. Или inbox – за тези от нас, повлияни от GTD. Казано в резюме – възможността да се запише всяка идея, ценна мисъл, хрумка или полезна информация максимално бързо. Класическо средство за целта е парче хартия. Или бележник, тефтер, кутията от цигари, билетчето от обществен превоз. С всички преимущества и ограничения на хартията, които ще разгледаме в някой близък пост. Но – ако искаме да се минимизира вероятността тези идеи / мисли / инфо да се ‘затрият’ и предпочитаме да бъдат на device, който е почти винаги с нас – ето някои идеи как да стане това:

ръкописни бележки /handrwritten notes/. Вероятно най-големия аналог с класическата хартия. Това е възможността да се надраска нещо на екрана, и то да се запази като бележка. При класическите PDA операционни системи – Palm OS /POS/ и WIndows Mobile /WinMob/ – има най-голямо разнообразие от програми, които го позволяват. От вградените notes, през популярни допълнителни програми като PhatPad /WinMob/ и BugMe! notepad /POS/, до любимия DiddleBug за POS. Сред специфичните преимущества на тези програми е възможността да се постави аларма на конкретна бележка, опцията за директен експорт към стандартните PIM програми като calendar и tasks или desktop приложения, и възможностите за сортиране по ключови думи / дата на създаване или по категории. Накратко – най-доброто от и ‘хартиения’ и от ‘електронния’ свят.

гласови бележки /voice recordings/. Това е възможността да запишем /най-често своя/ глас и този запис да се запази и да може да бъде прослушан в произволен бъдещ момент. Особено удобно, когато само едната ръка е свободна, и когато се касае за по-голям обем информация, който не би се побрал на един лист / екран. Нещо, което бих се радвал да беше така достъпно в студентските години :) Типични представители на този тип програми са CallRec за POS и VITO audio notes за WinMob. В мнозинството от случаите направените записи ‘прочиствам накуп’, когато имам време пред компютъра. А наистина ‘големите’ записи – например от лекции – се архивират.

quick typing /бързо набиране на текст/. Тук визирам възможността да се въведе някакъв /най-често кратък/ текст. Практически всеки device на пазара има такава възможност – реализирана къде по-малко, къде по-успешно. Най-масово /и най-малко ефективно IMHO/ е използването на цифровата клавиатура на телефона /да, помня, че телефона е правен да бъде телефон ;) /. Все по-популярно решение е използването на виртуална клавиатура, когато символите са представени на екрана на устройството, и натискането в определена област води до въвеждането на определен символ. Въпреки нарастващото разпространение на този подход, особено при устройства без клавиатура, той има някои ограничения, които за мен го оставят назад спрямо ‘класическите input методи’. Такива  ограничения са например липсата на тактилност и по-трудното преминаване между латински / кирилица /служебни символи (типичен пример: “поздрави, S&S Мутафчиеви P.s.: ) Това ни връща на двата класически подхода – pen-based input и хардуерна клавиатура. Под ‘pen-based input’ се разбира използването на подобие на писалка /’stylus’/ за въвеждането на текст на екрана. Вероятно това е най-естествения подход. Същевременно, при него има най-изразена ‘крива на научаване’. Веднъж овладян обаче, бързината и леснотата му могат да се доближат до тези на стандартното писане. Най-ефективния и универсален подход IMO остава използването на хардуерна клавиатура. При добре реализираните варианти – например Treo или Blackberry сериите – за всяка буква от латинската азбука има отделен бутон. В допълнение, цифровите и функционалните клавиши, и липсващите клавиши  за символи от азбуки, различни от латинската, се въвеждат с двуклавишни комбинации или след активиране на режим за алтернативни символи, аналогичен на режима ‘главни букви’. Основното преимущество на този метод е създаването на електронен текст, който може впоследствие да бъде редактиран, копиран, трансфериран, etc. Реално при всеки от другите описани методи може да се достигне до превръщането на информацията в електронен текстов формат. С използването на quick typing просто се спестява една стъпка.

camera shots /направата на снимки/. Относително рядко използван /поне от мен/, но отличен метод за някои ситуации. Примерите включват ‘къде бе паркирана колата в този огромен гараж’, снимане телефонните номера в разлепена обява; или цените и дизайна на даден продукт в магазина. Тоест ситуации, в които описанието с думи би отнело твърде много време, и където важи принципа ‘a picture speaks a thousand worlds’.

Гореописаните методи позволяват лесно, ефективно и сигурно запазване на различна по вид информация с  възможност за по-нататъшни обработка, архивиране или препращане. Надявам се да са полезни и за вас и очаквам коментари :D

Оригинално публикувано на S&S blog