съдържание на проектите

project Когато разглеждаме даден проект е важно да отграничаваме два типа елементи в неговото съдържание. Един проект винаги съдържа задачи и много често – и подпроекти. Съответно подпроектите също могат да съдържат отделни действия /задачи/ или взаимосвързани действия /проекти/ – всички те като част от един цялостен проект.

Типичен пример, илюстриращ горното, е използваният от нас проект ‘backup’. Той съдържа отделни задачи, като например D/SAS, която изисква копирането на съдържанието на папката D/SAS на съответния backup носител. Същевременно, той включва и отделни подпроекти, като например local user data – SAS. В този подпроект се включват отново задачи, като Firefox bookmarks, FileZilla settings или Application Data\Skype и подпроекти като Thunderbird profile. Но те всички са част от цялостния проект ‘backup’.

Разграничавайки задачите и подпроектите човек може по-лесно да планира следващите действия и необходимото време.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: