символите в паролите

password_symbolsНека разгледаме как използването на служебни символи в паролата ви може значително да подобри нейната сигурност. Да обсъдим следната ситуация – парола от 8 знака, която бива дешифрирана с brute force атака от компютър, имащ възможност да извърши 100 000 000 операции в секунда, каквито са много от сегашните настолни PC конфигурации. Ако паролата се състои само от цифри, тя бива разпозната практически веднага. Когато е съставена само от малки / само от големи букви – времето, нужно за преодоляването и е 35 минути. Ако е съставена от комбинация от малки и големи букви този период нараства на 6 дни. В случай, че паролата включва и малки, и големи букви, и цифри – времето, необходимо за дешифрирането и достига 25 дни. Ако вместо цифри използваме символи /например ?!@#$%€§*()-_ / продължителността на периода за декриптиране се увеличава на 346 дни. И – ако паролата се състои от комбинация от малки и големи букви, цифри и символи – времето, необходимо за ‘разбиването’ и достига 2 години.

Примерът показва значението на използването на  комбинация от малки и големи букви, цифри и служебни символи при избирането на пароли. Той допълва принципа при създаване на пароли, представен в предишен пост.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: