проект – определение по GTD

Определението за проект по David Allen е “желан резултат, който изисква повече от една стъпка”. Друго възможно определение, което съм приел, е “съвкупност от взаимосвързани отделни действия, които водят към определен краен резултат.”

projectЗа да може нещо да се разглежда като проект, то следва да има определени следващо конкретно действие, както и желан краен резултат. В много от случаите има яснота и за повече от една от междинните стъпки, особено в случаите, когато са свързващи с други проекти. Важно е да се отбележи, че в почти всички случаи в началото на проекта НЕ са дефинирани всички междинни стъпки. За развитието му е достатъчно да бъдат опредени желаният краен резултат и следващото конкретно действие, както и да се извършва редовен преглед на състоянието и напредъка на проекта.

Типични примери за проекти са:
# лятната отпуска;
# организиране на срещата на групата / клуба / класа;
# избор на училище / лагер за децата.

По-малко явни примери са:
# купуване на нова техника;
# смяната на /тук посочвате каквото сменяте редовно/ на колата;
# вечерята с приятели.

Тоест можем да говорим за наличието на проект всеки път, когато дефинираме желан резултат, за чието постигане е необходимо повече от едно физическо действие. И разграничавайки ‘задача’ от ‘проект’ да постигнем по-ясно определяне на обема и обхвата на ангажиментите си.

Вие как определяте проектите си?

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: