организация на снимки – ГГГГ-ММ-ДД

Един от практически най-разпространените видове лична информация, която всеки от нас акумулира в нарастващ обем в последните години, са снимките. Направени от нас или споделени дигитални снимки с цифров фотопарат / камерафон / друга ел. джаджа, или сканирани негативи и ‘хартиени’ снимки, те обичайно съдържат значима за нас практична, сантиментална или референтна информация. Същевременно тяхното подреждане и осигуряването на лесния им достъп може да бъде предизвикателство. Най-честите способи са два – използването на PC-центрирана програма /iPhoto, ACDSee, Adobe Lightroom и т.н. / и / или ‘облачни’ услуги /Picasa, Flickr, PhotoBucket,etc/

photos-YYYY-MM-DDТривиален, универсален, доказал се във времето подход от първия тип е подреждането на снимките по папки. При него снимките се разпределят по папки съобразно избран критерий – най-често дата или период от време. Ако се използва критерия време, папките могат да се наименуват във формат година-месец-ден-описание – например 2011-12-25-Koleda. Ако снимките обхващат по-продължителен период, наименуването може да се адаптира съответстващо – напр. 2011-09-27 – 10-04 – Rodopi. При нужда от по-подробно описание или бележки за съдържанието на снимките, те могат да се въведат в текстов файл /за предпочитане plain text ;) /, който се поставя в папката. Това позволява търсене по ключови думи, без да е необходимо те да се съдържат в наименованието на папката.

Описаният подход има редица преимущества, сред които:
# независимост от операционната система / използваното устройство – основното преимущество на описания подход за организация на снимки е пълната независимост от операционна система / използвано устройство / наличен допълнителен софтуер. Това позволява използването на снимките на произволно PC / смартфон / джаджа и е свързано само с copy-paste. Което, от своя страна, обуславя универсалността на подхода и е определящо за второто основно преимущество –
# лесно мигриране на информацията – Смяна на PC? Желание да се разглеждат снимките на друго устройство? Изкушение да се тества дадена photo-organizing услуга? Необходимост да се споделят снимките с близки / колеги / партньори? Описаният подход го позволява – лесно и практично.
# практическа липса на ограничения в обема снимки – като всяко desktop решение, този подход е свързано само с наличното дисково пространство и използваните средства за архивиране.
# по-лесно визуално ориентиране – сортирането съобразно принципа ‘година-месец-ден-описание’ позволява по-лесно визуално ориентиране, ако хронологичния критерий ви е присъщ.
# search – по име / описание в txt файл – използването на описание в наименованието на папката, а при необходимост и в отделен текстов файл, позволява търсене по ключова дума на ниво операционна система.

Универсалността на подхода ГГГГ-ММ-ДД  го е утвърдила за мен като дългогодишен метод за организиране на снимки. Вие изпробвали ли сте го? Споделете своите впечатления в коментарите!

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: