нива на целите по GtD

focus_levelsВажен аспект на метода GtD е разграничаването на целите / проектите според влиянието на техния резултат във времето. В оригиналната книга David Allen разглежда 6 нива на влияние на целите, на които сме посветени:

# ниво земя /David Allen използва аналогия с височината при полет/ – следващи действия и текущи задачи;

# 10000 фута – текущи проекти;

# 20000 фута – области на отговорност;

# 30000 фута – цели със срок във времето 1-2 години;

# 40000 фута – цели със срок във времето 3-5 години. Обикновено тук се разглеждат личната визия, далечни резултати и ‘идеалните’ сценарии;

# 50000 фута – дългосрочни житейски цели § основни ценности § смисъл на живота.

Както при всяко условно разграничаване, и тук има припокриване – в случая на потенциалното влияние на целите ни във времето. Например следвайки определението за проект /ниво 10000 фута/ следва да имаме следващо действие /’ниво земя’/. Аналогично, например на ниво 40000 фута – за да осъществим личната си визия следва да изясним желаните промени в срок от 1-2 години, да разгледаме как се съотнасят със сегашните ни области на отговорност, и тогава – дефинирайки отделни проекти валидни към сегашния момент – да определим и следващите действия.

Едно от значимите преимущества на метода GtD е разграничаването на тези хоризонти и разглеждането на начини за определяне на приоритетите и ‘отгоре-надолу’ и ‘отдолу-нагоре’, включително при дефиниране и разпределение на времето и задачите за деня.Различни автори се фокусират само върху високите нива, затова едно от нещата, които отличава GtD е разнообразието от практични, приложими и приспособими подходи за процедиране със задачите на ниските нива. В последващи постове ще разгледаме някои от тях.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: