какво е Пертеос

perteos_title_pageПертеос е начинание за реализиране на проекти за персонално технологично усъвършенстване чрез:

  • споделяне на информация и опит за персонално технологично усъвършенстване;
  • съдействие с индивидуална работа под формата на консултации;
  • последваща подкрепа.

Мисията на Пертеос е да съдейства на отделните хора за постигане на по-голяма лична ефективност като подпомага тяхното технологично усъвършенстване чрез разкриване възможностите на мобилните технологии и по-пълноценното им прилагане.

Визия: В резултат на дейността на Пертеос все повече хора ще използват пълноценно и с удоволствие мобилните технологии в ежедневната си дейност за постигане на по-голяма лична ефективност и увеличаване на вътрешните контрол, баланс и спокойствие.