ефикасност & ефективност

effectiveness_efficiencyВъзможно ли е дадена мобилна технология, включително и отделна ‘джаджа’, да повиши личната ни ефективност? Срещали ли сте реклами, как дадена мобилна услуга ще ви предостави “по-голяма ефективност – постоянен контакт с вашите клиенти и колеги”? Замисляли ли сте се дали това е наистина ‘ефективност’?

Стандартното определение за ефективност е ‘степента, в която се реализират планираните дейности и се постигат планираните резултати’. Погледнато по-общо – нашата ефективност е свързана с това дали правим “правилните” неща. Или – да си отговорим на въпроса “какво правим”. Дадена технология едва ли може да ни помогне за тези решения. Технологията може да ни подпомогне да правим “правилно” нещата, използвайки по оптимален начин ресурсите – например нашите време / енергия / материални активи и т.н. Това (въпреки че двете понятия често се ‘смесват’) е ефикасност. Ефикасността ни, аналогично, е свързана с отговора на въпроса ‘как да го правим’.

Разгледано от тази гледна точка – мобилните технологии могат да ни подпомогнат директно в повишаването на нашата ефикасност. За да повлияем своята ефективност, вероятно ще бъдат полезни други средства и начини за себеразвитие и себеусъвъшенстване.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: