двуминутното правило

two-minute-timerЕдно от широкоизвестните и лесни за прилагане предложения на метода GTD е т. нар. “двуминутно правило”.  То гласи, че ако нещо може да се свърши за по-малко от две минути – то да се свърши веднага. По-бързо и ефективно е, отколкото да го вписвате в списък със задачи, да го планирате и да го проследявате. Ако условията го позволяват – свършете го сега, и не оставяйте да ви отнема ментален ресурс.

Типични примери за дейности, които се вписват в “двуминутното правило”:
# онлайн справка /  web-search;
# преглед на електронна кореспонденция;
# кратък отговор на електронна кореспонденция;
# разчистване /  подреждане;
# кратки телефонни разговори – например потвърждения за срещи.

Разбира се, продължителността на периода може да варира в зависимост от индивидуалните нужди и преценка. За някои типичните дейности могат да отнемат половин минута, за други – пет. Същественото е нещата, които отнемат повече време да се систематизират, отколкото да се свършат, изобщо да не се описват и проследяват. Но, подобно на всяко правило, и това може да има изключения. За мен има две основни ситуации, в които двуминутното правило отстъпва на заден план:
# когато съм посветен на big rock задача – нещо, което изисква отдадено внимание, и за което е планиран голям интервал от време;
# когато планирам и организирам задачите и проектите си – тогава доминира правилото ‘separate planning from doing’.

В мнозинството други случаи обаче двуминутното правило позволява намаляване на стреса и увеличаване на ефективността. Опитайте!

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: