Обща цена на притежание /TCO/

Случвало ли ви се е да видите реклама на мобилен оператор за телефон за “0 лв.”? Или, четейки в някоя ‘me too’ медия за нов ‘супертелефон’ предлаган в САЩ, да ви направи впечатление ниската му цена? Изкушавали ли сте се да притежавате даденото устройство заради “добрата” му цена? Ето момент, в който е особено подходящо да бъде осъзната общата цена на притежание.

Общата цена на притежание (TCO – total cost of ownership) на дадено мобилно устройство включва всички разходи, свързани с неговото притежаване. Това е по-реалния измерител на цената на една ‘играчка’. Обичайно тук се калкулират:
# цената на самото устройство;
# месечните такси при сключване на обвързващ договор за закупуване на устройството от даден мобилен оператор;
# разходите за необходими допълнителни аксесоари;
# разходите, необходими за закупуване на допълнителен софтуер.

Разходи, които е значително по-трудно да бъдат определени, са:
# времето, необходимо за запознаване с възможностите и функциите на устройството;
# времето, необходимо за трансфериране на данните от предишно ползвани системи за организиране на информацията;
# време, необходимо за адаптиране на устройството към персоналните нужди и изисквания.
Вторият тип разходи често се приемат за еднакви при разглеждане на различни устройства, въпреки че могат да варират значително в случаи на смяна на платформата, особено с непозната такава.

Ето защо, следващия път, когато ни изкушава идеята да си купим “телефон за 0 лв.” или “смартфон за 200$” е разумна идея да си отговорим на следните въпроси:

  1. Какви ще бъдат месечните такси и за какъв период, ако сключим обвързващ договор? Включените минути за разговор (в групата, към абонати на същия оператор, към абонати на други оператори), SMS-и и обем данни достатъчни ли са ми? А необходими ли са?
  2. Какви аксесоари са включени в комплекта /например зарядно за кола, калъф, протектор за екрана, карта за разширителна памет, etc/? Ще имам ли нужда от допълнителни? А ще имам ли нужда от замяна на някои от стандартните аксесоари? Ако да – колко биха ми стрували?
  3. Софтуерът, който е инсталиран или е в комплекта при покупката, задоволява ли нуждите ми? Има ли допълнителни програми, чиято функционалност ще ми е необходима за желания начин на ползване на устройството? Ако да – колко биха ми стрували?

Сборът от рекламираната цена на устройството и средствата по горните три точки ще ни даде общата цена на притежание. Ако тя продължава да ни се струва ‘добра’ и ‘изкусителна’ – значи наистина си струва.

Оригинално публикувано на S&S blog