определение за smartphone – част 3

connectivityconnectivity / възможности за осигуряване на свързаност.  Трета основна характеристика на смартфоните, която за мнозина е водеща при насочването към такъв device, е възможността за осъществяване на свързаност. Във всички случаи това включва осъществяването на гласова-телефонна връзка и поддръжката на някои от протоколите за трансфер на данни /GPRS, EDGE, UMTS, HSPA/. Основното преимущество на тези протоколи е, че позволяват свързаност навсякъде /за някои, относително по-стари и “бавни” от тях/ или на повечето места /за относително по-новите/ с покритие на съответния телефонен оператор. Големият минус – на съответната цена. Ето защо де факто всички актуални смартфони поддържат wi-fi като начин за осъществяване на безжична свързаност при вече налично покритие. Това води до значимо намаляване на разходите при възможност за практически неограничен трафик на местата, където потребителя има права за wi-fi достъп.

Реализирането на свързаност било през мрежата на телефонния оператор, било чрез wi-fi мрежа, може /и най-често/ се ползва за достъп до online ресурси като web-съдържание, e-mail, RSS-емисии, social networking, instant messaging, VoIP, etc.  Втори аспект на тази свързаност е осъществяването на достъп до лични и / или корпоративни ресурси при наличие на съответната инфраструктура. За целта смартфона следва да поддържа някои /или всички :)/ от протоколите VPN, RDP, VNC,  SSH, вероятно и други в зависимост от конкретните нужди. Това може да бъде един от решаващите моменти при избор на устройство, доколкото за някои от платформите няма решения, поддържащи тези протоколи

Трети аспект на свързаността е възможността за споделянето и с други устройства – например лаптоп или настолен компютър.  Това най-често се осъществява по безжичен път чрез утвърдилия се като стандарт протокол bluetooth. Желателно е да има възможност за свързване по кабел, за предпочитане със стандартна спецификация като mini- или micro-USB. Освен за споделянето на интернет-свързаността /например с използването на смартфона като модем/, връзката по кабел или bluetooth  позволява и синхронизирането и обмена на данни на близки разстояния. Тоест връзката и взаимодействието на един смартфон с настолен компютър следва да може да се осъществи и ‘отдалеч’, и ‘отблизо’.

Като резюме – максималното разнообразие от начини за осигуряване на свързаност позволява на устройството в максимална степен да се изяви като смартфон.

В четвъртата и последна част на този преглед ще направим обобщение и ще синтезирам очакванията си към един съвременен смартфон.

Оригинално публикувано на S&S blog