определение за smartphone – част 2

3rd_party-swВъзможност за инсталиране на допълнителни приложения. Възможност за създаване на допълнителни приложения. Втора ключова характеристика на смартфоните е възможността за инсталиране на допълнителни програми, което от своя страна включва наличието на средства и документация за писане на такива програми. Разнообразието и качеството на допълнителните програми в много случаи определят потенциала на дадена платформа и могат да определят избора ви на smartphone. Много от моделите, базирани на актуални платформи /iPhoneOS, Android, WinMob, Blackberry, etc/ идват с приложения, които предлагат достъп до ‘магазина за софтуер’ /market/ за съответната платформа. Това е водещ подход към момента и  има основните преимущества на леснота на достъпа до съдържание и възможност за контрол от фирмите, развиващи платформата, за потенциално ‘опасни’ приложения. Многообразието от програми в тези магазини е относителен признак за популярността на платформата и интереса, който е предизвикала в разработчиците. Относително, защото за всички тези смартфони има възможност и за отделно инсталиране на приложения. Това обикновено става или чрез осъществяване на връзка с настолния компютър, или с инсталиране от разширителна карта с памет, или чрез сваляне на съдържание от интернет. Доскоро това беше и водещия подход за разширяване функционалността на ‘умните’ устройства. Самото съдържание може да се свали от специализирани сайтове като Handango, PalmGear, PocketGear, etc, от сайта на разработчика, или от други официални и полуофициални сайтове и форуми. Предимствата на този подход са възможното избягване на генериране на трафик и по-голямата независимост и възможност за инсталиране на по-многобройни, включително и неофициални приложения.

При активно ползване на дадено устройство повече като ‘smart’, отколкото като ‘phone’, е възможно съвсем скоро да установите, че вградените приложения не удовлетворяват изцяло конкретните ви нужди. Тогава наличието на на външни алтернативни, подобрени и допълнителни програми би осигурило необходимата ви функционалност. Също така, в някои случаи утвърдените навици от ползване на дадена допълнителна програма и информацията въведена в нея могат да бъдат определящо важни при избор на следващ device. Например, ако дълги години използвате приложение за въвеждане на пароли, финансова, календарна или подобен тип лична информация, и съответното приложение няма версия или алтернатива за харесваната нова платформа, това може да затрудни или спре смяната на платформата. В тези случаи е желателно оригиналното приложение да има опции за експорт на данните – отново – в някакъв стандартен формат.

Във всички случаи за създаването на качествени допълнителни приложения е необходимо наличието на качествени средства и документация за потенциалните разработчици. Водещо значение тук имат компаниите стоящи зад дадената платформа и най-вече техните отношение и ресурси споделени с авторите на допълнителен софтуер. В резултат е възможно създаването на достатъчно и качествени приложения, които да позволят дадено устройство да разкрие пълния си потенциал като smartphone.

В третата част на този преглед ще обсъдим значението на възможностите за осъществяване на свързаност.

Оригинално публикувано на S&S blog