PC = Personal Cloud

personal_cloudКакво е за вас PC-то? Дълги години тази абревиатура означаваше ‘Personal Computer’. С по-масовото навлизане на качествения достъп до интернет и популяризирането на ‘cloud’ услугите  можем ли да преразгледаме това определение и като ‘Personal Cloud’?

Едно от най-добрите определения за ‘облак’ /в технологичния смисъл/ е на Американския Национален Институт по Стандартизация и Технология и включва  “повсеместен, удобен, мрежов достъп до споделени, конфигурируеми компютърни ресурси”.  В този смисъл можем да разглеждаме ‘доброто, старо PC’ и като personal cloud, с някои преимущества спрямо обичайните ‘cloud’-услуги. Ето някои от основанията за това:

# достъпност Отдалеченият достъп до настолния компютър в наши дни е значително улеснен. Различни RemoteDesktop протоколи като RDP или VNC; тунелиращи протоколи, позволяващи изграждането на VPN /виртуални частни/ мрежи или приложения за отдалечен контрол и споделяне на файлове като TeamViewer и LogMeIn осигуряват възможности за ползване на ресурсите на компютъра ни независимо от това къде се намираме и практически от произволно избрано устройство. По този начин, частта от определението за cloud “повсеместен, удобен, мрежов достъп” е практически реализирана.

# скалируемост и адаптиране към нуждите Едно от двете основни преимущества на PC е възможността за адаптиране на функциите му към нашите изисквания. Файлов достъп , backup, синхронизация на данни / файлове, стриминг , нова програма / услуга, която искаме /и можем/ да конфигурираме и ползваме – всяка от тези функции може да се настрои и използва. Съпоставете това с факта, че мнозинството от сегашните популярни cloud услуги са фокусирани върху определен тип данни, и например услуга за съхранение и синхронизиране на файлове като DropBox не позволява примерно календарно или e-mail приложение. Аналогично, възможното решение за управление на календара и потока документи като Google Apps не предоставя /поне до момента/ възможността за автоматично архивиране на произволно избрани файлове, или отдалечено управление на ресурси. Тук е важно да се отбележи и възможността за значително по-лесно адаптиране и на хардуера /най-вече дисковото пространство/ към нарастващите нужди. В резултат на това PC може да осигури значителни преимущества относно “конфигурируеми компютърни ресурси”.

# поверителност и сигурност на информацията Второто основно преимущество на PC е запазване на поверителността на информацията. Когато информацията е на собствения ви компютър нямате опасения от “промени в политиката на поверителност на данните” /съобразяването с “малките букви” в общите условия / автоматичното сканиране на данните / злоупотребата с данни / загубата на данни при прекратяване на предоставянето на услугата или отказване от ползването и/ etc. След първоначалната  /значително по-голяма ;) / инвестиция за конфигуриране на системата, вие бихте имали степен на поверителност / сигурност и контрол над информацията, които е практически невъзможно да осигурите с много от популярните cloud услуги.

Изброените основания са причина, лично за мен, да преоценя разбирането си за PC. Та какво е PC-то за вас : -?)

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: