gmail – защо да

gmail_logoGmail е услугата за електронна поща на Google, която предлага уникални функционалност и преимущества за голяма част от потребителите. Ето основна част от причините да я ползвам интензивно, и да я препоръчвам като решение за мнозинството хора около мен:

POP / IMAP достъп, безплатно. Наличието на безплатен POP и IMAP достъп дава няколко преимущества. От една страна позволява лесно осигуряване наличието на кореспонденцията на множество компютри и устройства. От друга – дава възможност за ползване на електронната кореспонденция и в ситуации, когато липсва връзка към интернет, тоест и онлайн, и офлайн. От трета – позволява архивирането на кореспонденцията. Наличието на POP / IMAP достъп е стандарт за платените e-mail услуги, но gmail e от малкото ‘големи’ услуги, които го предлагат безплатно.

Нотификации, безплатно – gmail предлага уникално разнообразие от опции за уведомяване при новопристигнала поща. Освен добавките от google за интегриране в браузъра или на десктопа, възможността за POP достъп позволява използването и на различните програми за проверка на електронна поща като POPtray, epropmpter и подобни. Опцията за пренасочване на входящата кореспонденция /включително и след филтрирането и/ пък позволява нотификации и чрез SMS. Например, при използването на услугите на М-Тел като мобилен оператор, имате възможността да пренасочите входящата поща към е-mail адрес от типа 35988ххххххх@sms.mtel.net, при което да получавате кратко съобщение, съдържащо подателя и темата на писмото при всеки новополучен e-mail. За мен това е важно удобство, което позволява скорошно информиране при наличие на нова поща.

Мобилна версия. Отлична работа с всякакви мобилни устройства. Друга уникална характеристика на gmail е начина на поддръжка на мнозинството мобилни устройства. Възможностите за достъп до gmail през мобилно устройство включват:

  • оптимизирана за мобилни устройства web-версия на gmail
  • приложение за дадена платформа за достъп до gmail – например за Symbian S60, Android, Blackberry
  • достъп през произволен mail-клиент за дадената мобилна платформа през IMAP / POP
  • използване на GoogleSync – ако ползвате iPhone или WinMob устройство

Това позволява възможно най-улеснена работа с електронна поща през произволна джаджа с достъп до интернет. Съществено преимущество за хора ‘в движение’.

Непрекъснато увеличаващ се, практически неограничен обем на пощенската кутия. Към настоящия момент обемът на безплатната пощенска кутия в gmail е над 7 GB. За почти всички ползватели това означава, че кореспонденцията от няколко последователни години може да се съхранява, без да е необходимо да се ‘прочиства’ / трие. Де факто това позволява всяко писмо, което получите, да бъде достъпно онлайн когато пожелаете.

Сред другите преимущества и отличителни характеристики на gmail могат да се посочат:

  • изтегляне на кореспонденция от други пощенски акаунти. Възможност за изпращане на електронна поща от друг e-mail адрес през интерфейса на gmail.
  • google-powered search. Филтриране, базирано на google search.
  • интегриране с други google-услуги – calendar, docs, etc.

Кои характеристики на gmail харесвате Вие?

Оригинално публикувано на S&S blog