Ghostery

Ghostery_SSGhostery е extension /’разширение’/ за някои бразуъри, което улеснява поддържането на онлайн поверителността, като предотвратява множество начини за ‘следене’. Ghostery разпознава и позволява блокирането на огромно количество елементи, които могат да се намират в уеб-страниците, които разглеждаме, и които събират и анализират информация за нашите действия на дадената страница. Такива са например trackers, web bugs, cookies и други. Те се използват от различни компании – от най-големите и популярните като Google и Facebook, до регионални или нишови агенции – за профилиране на потребителите, най-често с цел по-персонализирано представяне на реклами. Ghostery позволява да разберем кои компании използват такива елементи на дадената страница, какви данни събират, и да блокираме тези, които желаем. Или – по-лесно – да маркираме ‘всичко’ за блокиране, и в съчетание с възможностите за автоматичното обновяване на списъка и спирането на новодобавените елементи по подразбиране – да повишим нивото си на онлайн поверителност.

Ghostery има версии за много от популярните браузъри /Firefox и модификации, включително мобилната версия за Android; Google Chrome и модификации; Opera; Safari и приложение за iOS/ и е безплатно за употреба. Можете да прочетете повече за възможностите му на сайта на разработчиците.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: