floating events / плаващи събития

Една от спецификите на системата за управление  на времето, която прилагам, е използването на ‘плаващи’ /floating/ събития.

floating_events‘Плаващите’ събития съчетават определени характеристики на ‘стандартни’ календарно събитие и задача. Подобно на календарните събития плаващите събития могат да имат начален час и продължителност, както и аларма, и могат да бъдат планирани за бъдеща дата. Съответно, като календарно събитие, при синхронизиране са видими в календарния график – например в Google calendar, Palm Desktop или Outlook. За разлика от обичайните events обаче, те не са ‘приковани’ към конкретния ден, за който са вписани.  Те имат /подобно на задачите/ статус ‘завършени или не’ и, ако не бъдат маркирани като ‘завършени’, автоматично преминават към следващ ден. Тоест, аналогично на задачите, те са видими в интегрирания график и след деня, в който са били поставени първоначално. За разлика от задачите, обаче, те нямат крайна дата, и съответно не се визуализират като ‘неща, чиито срок да бъдат завършени е отминал’. И по този начин не създават усещане за недовършена работа.

Floating events са една от отличителните характеристики на продуктите на Pimlico software – например DateBk /PalmOS/ или PimliCal /Win32 към момента, вероятно скоро достъпен и мултиплатформено/. Понастоящем ги използва, за три основни типа дейности:
# бърза връзка от календара към проекти. Доколкото и според GtD  проектите следва да са отделно от календара, стремежът е в графика за деня да се виждат само следващи задачи /действие по GtD/. Но, ако човек иска да има бърз достъп до съответния проект – например за да добави следващи задачи или референтни записи – използването на ‘плаващи’ събития позволява бързо достигане до цялостната структура на проекта.
# референтни записи, нужни няколко дни – плаващите събития са отлично средство и като референтна информация, която е необходима в продължение на няколко дни. Пример за такива са номера и данни за поръчки, които се проследяват по телефон; адреси и данни на места, в които отсядаме; или резултати от изследвания / тестове, които се акумулират за повече от един ден. Към тази категория се отнася и въвеждането на седмичен журнал /daily journal floating event, който маркирам като completed всяка неделя/, като разбира се продължителността му може да варира, в зависимост от конкретните нужди.
# действия, които могат да се извършат само в определен час, но нямат крайна дата за изпълнението им. Това са най-често използваните от мен ‘плаващи’ събития. Типични примери са прочитането на дадена статия, посещението на конкретен магазин на път от / за някъде или действия по поддържането на дома.

Като заключение – ‘плаващите’ събития позволяат съчетаване на някои от най-полезните характеристики на календарните събития и задачите.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: