DiddleBug – електронната хартия

DiddleBug-logoDiddleBug е една от любимите ми /и незаменими/ програми за Palm OS. Тя е еталонът ми за ‘електронна хартия’.

 

Сред основните функции, които предоставя, за мен най-ползвани са:
# въвеждане на информация и ръкописно, и с клавиатура / Graffiti

DiddleBug_1
# възможност за поставяне на аларма към дадена бележка. При това приятно лесно – с натискане на alarm / countdown лентата в долната част на екрана се явява диалог с избор на често срещани интервали от време.

 

DiddleBug_alarm1

 

С провлачване надясно по alarm-лентата се активира прозорец, в който може детайлно да се определят деня, часа, повторението и сигнала на алармата. Възможно е и активирането на брояч /countdown timer/.

DiddleBug_alarm_dialog DiddleBug_alarm_dialog2

 

# експорт на информацията към вградените приложения /календар, контакти, etc/ и редица допълнителни програми /например DateBk, Bonsai, HandBase, etc/.
DiddleBug_export

 

# възможност за бързо поставяне на датата и часа на създаване на бележката с провлачване от alarm-лентата към основния екран.

 

Възможно е и бележките, направени с DiddleBug, да бъдат пратени по e-mail / чрез bluetooth или beam-нати през infrared, както и да бъдат експортнати на десктоп компютъра, например с програма като WindleBug.

 

Като недостатъци на програмата мога да отбележа:
# практически спряното развитие на проекта, далеч преди официалното ‘пенсиониране’ на PalmOS. Въпреки че проектът е free и open-source, от години липсват актуализации или добавяне на нова функционалност към програмата;
# липсата на поддръжка на пълноекранната резолюция на устройства с virtual graffiti area – например Tungsten T и Х сериите, любимата ми Handera 330, Sony Clie NR / NV / TH моделите;
# невъзможност за създаване на ‘дълги’, ‘scrollable’ бележки /тоест бележки, чиято дължина да е по-голяма от един екран/. Това, в съчетание с горната точка, прави невъзможно създаването на дълги единични бележки.

 

По тези причини типични случаи на употреба на DiddleBug от мен са:
# Бързото ‘надраскване’ на дадена кратка информация /например идея, телефонен номер, задача/ в DiddleBug. Това е съчетано със сигурността, че тази информация ще бъде навсякъде с мен /доколкото Palm-a или Treo-то са обичайно максимум ‘на една ръка разстояние’/. Това включва и бързото ‘нахвърляне’ на множество идеи или задачи – например при оглед какво има да се променя в дадено помещение, при месечния преглед на сферите на влияние, или записки от срещи. В някои от тези случаи на множество записки за въвеждане съчетавам използването на DiddleBug с гласови бележки.
# създаването на напомняща бележка, която няма да бъде въвеждана в календара / списъка със задачи. За напомняне поставям аларма – или след определен интервал, или в определен час и ден. Например ‘изключи пералнята’ или ‘вземи визитки’.
# директно преразпределение на ръкописната информация /например към календара или списъка със задачи/ и детайлно описване при осигуряване на достатъчно време – например при пътуване с обществен превоз, или ‘излежаване’ сред природата.
# поддържане на архив от стари ‘драсканици’ – например от деца.

 

Тази отлична синтеза на много от преимуществата и на хартията /възможност за ръкописно въвеждане, ‘надраскване’ или рисуване и създаване на схеми и диаграми/ и на електронните носители на информация /възможности за архивиране, търсене, мултиплициране и препращане/ правят DiddleBug незаменима в ежедневната работа и лесно, и носещо удоволствие средство за въвеждане на бележки.

 

Можете да изтеглите DiddleBug от официалния сайт на програмата.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: