backup модел 3-2-1

backup-3-2-1Замисляли ли сте се за потенциалните ‘пробойни’ на системата ви за архивиране /backup/  на информация? Как да защитим данните и срещу увреждане на носителя, и срещу външни фактори /например аварии, природни бедствия, кражба, и т.н./? Твърдите дискове се повреждат. И въпросът не е ‘дали’, а ‘кога’ (ако сте ‘късметлии’ – ще е след като сте го заменили с нов, и сте трансферирали информацията). Оптичните носители /CD-тa, DVD-та, BluRay дискове/ в мнозинството случаи имат очаквана продължителност на ползване 2 до 5 години. Разбира се, този период може да варира значително в зависимост от качеството на използваната медия, условията на съхранение и честотата на ползване на архивното копие, но в масовия случай е до 5 години. Онлайн услугите за съхранение променят условията си, включително цените за ползването им. Какво да правим при тези условия?

Един отличен подход е използването на модела 3-2-1. Той включва следните принципи:
# 3 архивни копия на това, което искаме да запазим &
# 2 типа медии за съхранение &
# 1 физически отдалечено място за архивни копия
.

Да разгледаме по-подробно тези принципи:

3 архивни копия означава да имаме копия на съответните файлове поне на 3 места. Най-просто (макар и да не следва модела) е да бъдат в 3 различни папки, например на различни дялове / устройства на компютъра ни, или на различни компютри във вътрешната мрежа. Три може да изглежда ‘прекалено’ за някого, но за да се спазят останалите изисквания на модела е минимума.

2 типа медии за съхранение означава, че следва да използваме поне две различни средства за запазване на данните. Това може да бъдат различни “твърди” носители /HDD, SSD, ‘флашки’ и карти с памет/, оптични носители /CD-тa, DVD-та, BluRay дискове/, лентови устройства и други.  Най-често това включва хард-диск /било локално, на мрежов компютър, или на сървъра на някой доставчик на услуги/  и оптичен носител. По този начин се минимализира рискът от уязвимост на една и съща технология или грешки в една и съща партида.

1 физически отдалечено място за архивни копия означава поне един от backup-ите да бъде на устройство, което се намира извън мястото, където се съхранява оригиналното копие. Например, ако архивирате файлове от домашния си компютър, това изисква едно от копията да бъде съхранявано извън сградата, където живеете. Аналогично, ако се касае за информация на служебната ви машина (и ако вие определяте къде да са архивите), то поне едно от копията следва да е извън вътрешната инфраструктура на фирмата ви. В случаите, когато разполагате с необходимата инфраструктура /най-вече достатъчно надеждна и бърза интернет връзка, и нужното ви дисково пространство/ е възможно да ползвате свой собствен, физически отдалечен компютър за целта. С масовото навлизане на високоскоростния достъп до интернет все по-голяма популярност добиват услугите за отдалечено съхранение на съдържание /разновидност на cloud-services/. Услуги като Mozy, Carbonite, SugarSync и DropBox предлагат вариращи като цена и обем, включително безплатни или неограничени планове за архивиране на данни. Основният риск при подобни услуги е вероятността за промяна на условията след избиране на дадена услуга, както и гарантирането на неприкосновеността на данните.

Описаният модел за архивиране на данните позволява минимализиране на рисковете и увеличаване на защитеността на информацията. Ако сте го използвали, или ако имате въпроси и предложения – очакваме вашите коментари.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: