предварително уведомяване в календара

Употребата на допълнителна програма за управление на календара /като Pimlical/ позволява използването на функции, които липсват във вградените приложения. Една от тях е опцията за предварително уведомяване за събитие или задача (advanced event / advanced task).

advanced_eventПри маркирането на събития или задачи за предварително уведомяване, те са видими в календара за избран интервал (например дни / седмици / месеци) преди настъпване на събитието. Подобно на плаващите събития, те имат статус ‘завършени или не’ и, ако не бъдат маркирани като ‘завършени’, автоматично преминават към следващ ден. За разлика от floating events обаче, те се визуализират в календара преди настъпване на деня, в който следва да бъдат завършени. По този начин те подпомагат предприемането на действия преди достигането на определен краен срок.

Типични примери за използване на advanced events са:
# предстоящо плащане – например на абонамент, наем или месечна такса – при което има краен срок за осъществяване на плащането. Използването на предварително уведомяване позволява информацията за това плащане да бъде пред нас например една седмица по-рано. Ако плащането бъде извършено, събитието се маркира като ‘завършено’ и не се визуализира в оставащите дни до крайния срок.
# напомняне за ангажимент – например намиране на подарък. С използването на advanced event можем да имаме предварително напомняне за съответния ангажимент избрано от нас период предварително.
# предварителна информация за предстоящо събитие – например годишнина, празник или тържество. По този начин можем да планираме време и действия за евентуални дейности.

Вие бихте ли използвали програма за предварително уведомяване?

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: