на какво четете?

ustrojstva_za_cheteneНа какво четете електронни текстове? Смартфон? Таблет? PC-screen? Устройство тип ‘електронна книга’ /e-reader/? Само на хартия, не и електронно? Избягвате да четете ;-?)

В наши дни има толкова възможности за за достъп до текстови материали. Книги, новини, вестници & списания, web-‘изрезки’, лична кореспонденция /напр. e-mail или IM/, etc, etc. И толкова устройства, на които може да се ползва това съдържание. В този пост ще разгледам възможните преимущества и предизвикателства на три типа устройства, които ползвам регулярно за четене. И за целите на тази публикация ще оценя устройствата съобразно следните критерии:
# портабилност / ‘винаги с мен’ – колко лесно и практично е устройството да бъде носено продължително / “постоянно”;
# удобство на четене – степен на натоварване на очите / характеристики и качества на екрана;
# издръжливост на батерията / battery life – колко продължително може да се използва устройството за четене без нужда от презареждане;
# поддържани формати – кои формати за електронни книги & документи се поддържат от устройството;
# трансфер на съдържание – леснота на запазване / прехвърляне на съдържание към устройството;
# други – индивидуални особености на устройството.

смартфон
# портабилност ++ Като съчетание на физически размери и функционалност за мен смартфона има изразено предимство сред останалите разглеждани устройства. Той е физически най-малък, което в съчетание с цялостната му функционалност определят, че в най-голяма степен е ‘винаги с мен’.
# удобство на четене +
# издръжливост на батерията +
# поддържани формати +
# трансфер на съдържание +
# други Доколкото смартфона единствен има и осветен екран, и джобни размери – той е водещия избор за четене ‘при заспиване’ / нощем.

e-reader
# портабилност +
# удобство на четене ++ Качествата на e-ink екраните превръщат дори и продължителното четене  в значително по-приятно и ненатоварващо очите преживяване с сравнение със смартфон или PC. Ето защо, при планиране на продължително четене, за мен устройство тип ‘електронна книга’ е водещия избор.
# издръжливост на батерията ++ В пряка връзка с удобството на четене и по-ниската консумация на енергия от e-ink екрана е многократно по-продължителната автономна работа на е-reader-а. Втора водеща причина да е водещ избор за продължително четене.
# поддържани формати Мнозинството e-reader-и позволяват ползването на файлове в относително ограничен брой формати. В редица случаи e практически невъзможно да се разшири тази функционалност. Типичен пример за формат за текстови документи, който не се поддържа от мнозинството е-reader-и като PocketBook или Kindle, e iSilo.
# трансфер на съдържание Допълнителна трудност при ползване на устройство тип ‘електронна книга’ е необходимостта от трансфериране на съдържание към устройството. Нещо, което практически липсва при PC и е необходимо в много по-малка степен при смартфона.
# други E-reader-a е практически неизползваем при липса на светлина / ‘нощем’, но същевременно е с най-голяма читаемост на директна слънчева светлина.

PC-screen
# портабилност Дори и на лаптоп, тя е най-малка до липсваща в сравнение със смартфона или e-reader-а.
# удобство на четене Физическите ограничения от екран & клавиатура правят продължителното четене на PC монитор по-натоварващо в сравнение с другите два типа устройства. Важно изключение – документи, богати на графично съдържание /напр. снимки или схеми/, където по-голямата площ на екрана на PC-то позволява представянето на по-голям обем съдържание.
# издръжливост на батерията Трето ограничение при използването на PC-екран за четене е най-слабата издържливост на батерията  / необходимост от постоянно захранване в сравнение с e-reader или смартфон.
# поддържани формати ++ Практически няма електронен формат, който да не се поддържа.
# трансфер на съдържание ++ Реално не се налага.

На база описаните критерии описаните устройства намират редовно приложение за четене от мен в зависимост от своите преимущества. Смартфонът се ползва най-често, но обикновено за кратки текстове и периоди – например докато чакам за среща, когато пътувам с обществен превоз, или ‘на тъмно’. E-reader-ът е предпочитаното средство за четене, особено за по-продължителен период или на по-дълги текстове – ако оригиналният текст е в съвместим формат или е ‘прилично лесно’ да се конвертира в такъв. Накрая, екрана на PC-то / лаптопа също се използва регулярно за четене – най-вече на статии, които е по-бързо да се прочетат, отколкото да се трансферират, както и на текстове, богати на графично съдържание.

Вие на какво четете?

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: