принципи на работа

В Пертеос са установени следните принципи на работа:

» Времето е толкова важно за клиента, колкото и за нас.

» Free, as free as reasonable.

» Предлагаме решения, не продукти – дейността на Пертеос е свързана с намирането на оптималното решение за конкртения случай и не е обвързана с конкретен продукт, производител или софтуерна платформа. Ние се стремим да адаптираме наличните продукти към нуждите на клиента, или да подпомогнем да се обоснове избор на ново устройство.

» Индивидуални решения, базирани на натрупан опит – всеки проект е различен заради човека, който стои зад него – неговите нужди, изисквания, способности, цели. Поради това работата е съобразена с тези специфики, и един проект не е аналогичен на проведен друг. От всеки проект се трупа опит, който може да бъде полезен и използван в последващи проекти.

» Технологията е средство, не цел – дългогодишния опит на консултантите на Пертеос е утвърдил принципа, че всяка технология е средство, което подпомага разрешаването на даден проблем. Използването на дадена технология ‘per se’ /заради самата себе си/ обикновено води до неоправдана инвестиция от време и често е свързано със създаването на непредвиждани усложнения.

» Максимална достъпност и възможности за комуникация.