примерни проекти

Въпросите на които може да се отговори чрез проектите на Пертеос:

» Как информацията която ни е нужна да ни е достъпна?

» Как да организираме времето си и календара да ни служи, а не ние на него?

» Имам нов дивайс, какво мога да правя с него?


Типични проекти за Пертеос, в които можем да бъдем от полза са:

» Избор на подходяща технология;

» Адаптиране на налично устройство към нуждите на клиента;

» Създаване на система за управление на лична информация;

» Развиване на система за управление на лична информация.

Проект: Избор на подходяща техногия – Помага на клиента да определи какво устройство или група устройства би могло да посрещне нуждите му за управление на информация, планиране на време или осигуряване на възможности за комуникаци. 


Продължителност
: средно 4 срещи с консултант
Стъпки
:

» Разясняване нуждите на клиента;

» Определяне и съобразяване с досегашен опит и навици на клиента;

» Прецизиране на очакванията от технологията;

» Определяне готовността за инвестиране на време;

» Уточняване и съобразяване с финансовите ресурси, определяне нагласата към възможността за използване на устройство, което не е ново;

» Аналзи на събраната по-горе информация и лимитиране на възможните опции;

» Осигуряване на тестово устройство, при възможност;

» Проучване на пазара;

» Предлагане на до 3 възможности;

» Съдействие за осигуряване на личносто устройство и аксесоари;

» Подпомагане при първоначалното конфигуриране, след като е придобито устройството;

» Основно инструктиране за работа с устройството;

» Контролна среща за евентуална подкрепа при възникнали трудности, проблеми, ограничения и т.н.

Ориентировъчна цена: 500 – 600 лв.


Проект: Адаптиране на налично устройство към нуждите на клиента – Помага на клиента да подобри използването на наличното устройство за посрещнене нуждите му за управление на информация, планиране на време или осигуряване на възможности за комуникаци.


Продължителност:
средно 4 срещи с консултант
Стъпки:

 • » Разясняване нуждите на клиента;
 • » Определяне и съобразяване с досегашен опит и навици свързани с ползване на специфичен софтуер от страна на клиента, вкл. изясняване на възможни ограничени от ползваната десктоп операционна система;
 • » Прецизиране на очакванията от допълнителното софтерно обезпечване;
 • » Определяне готовността за инвестиране на време обучение и адаптиране към съответния софтуер;
 • » Уточняване и съобразяване с финансовия бюджет на клиента;
 • » Аналзи на събраната по-горе информация и лимитиране на възможните опции;
 • » Проучване на възможни решения;
 • » Предлагане на до 3 възможности;
 • » Първоначално конфигуриране;
 • » Обучение на клиента за работа с новия софтуер;
  » Контролна среща за евентуална подкрепа при възникнали трудности, проблеми, ограничения и т.н.

Ориентировъчна цена: 100 – 300 лв.


Проект: Създаване на система за управление на лична информация – Помага на клиента да избере, приложи и утвърди система и подход за управление на личната информация съобразно наличните ресурси, предпочитаните средства и конкретните индивидуалнинужди.


Продължителност
: средно 7 срещи с консултант, период: около 3 месеца
Стъпки
:

 • » Разясняване на спецификата и осъзнатите потребности при клиента;
 • » Изясняване на досега ползваните подходи / техники / средства за работа с лична информация;
 • » Прецизиране на очакванията от една система за управление на личната информация, вкл. честота на ползване, места на ползване, необходимост от споделяне на информацията и колаборация;
 • » Представяне на възможни подходи за създаване на система;
 • » Прилагане на до три алтернативни системи за фиксиран период от време;
 • » Анализ и оценка на приложимостта на алтернативните системи;
 • » Избор на система за управление на лична информация;
 • » Финално обсъждане и адаптиране на детайлите по избраната система;
 • » Оценка на приложимостта на системата след първоначалното й активно използване.

Ориентировъчна цена: 600 – 1300 лв.

 

Проект: Развиване на система за управление на лична информация – Помага на клиента да усъвършенства съществуващата система за управление на личната информация съобразно наличните ресурси, предпочитаните средства и конкретните индивидуалнинужди. 

Продължителност:
средно 5 срещи с консултант, период: около 6 седмици
Стъпки:
 • » Разясняване на спецификата и осъзнатите потребности при клиента;
 • » Изясняване на досега ползваната система за работа с лична информация;
 • » Прецизиране на очакваните промени в система за управление на личната информация;
 • » Представяне на възможни промени и подобрения;
 • » Прилагане на избраните промени;
 • » Анализ и оценка на приложимостта на подобренията;
 • » Финално обсъждане и адаптиране на избраните промени;
  » Оценка на приложимостта на промениет в системата след първоначалното им активно използване.

Ориентировъчна цена: 400 – 700 лв.