Избор на устройство и софтуер за професионален консултант – СМ

описание на клиента: С.М., професионална реализация свързана с индивидуални консултации. Жена на 33 год. с ниво на компютърна грамотност над средното.

 

заявени нужди:

» да намали времето за обработка на записките от срещи;

» да минимизира работата с хартиени документи;

» да се улесни гъвкавостта в мястото на провеждане на срещи и достъп до оригинални записки от предишни срещи с даден клиент;

» да се осигури възможност за изпращане до клиента на схемите, създадени по време на консултациите.

 

цели на проекта:

» да се избере технология, която да позволява ръкописно въвеждане на записките по време на консултации в електронен вид;

» устройството да е преносимо, възможно по-леко и да позволява съхранение на достатъчен обем данни;

» софтуера да позволява експорт към популярен / общодостъпен формат;

» устройството да позволява изпращането на електронна поща и трансферирането на данните към и от допълнителни USB устройства.

 

резултати: направен е избор на устройство /tablet PC/, което отговаря на технологичните изисквания (тегло 1,7 кг, USB, w-fi, bluetooth и ethernet connectivity). Моделът позволява pen-based input при използването на програма OneNote. Устройството е интегрирано в професионалната практика. Въведените записки могат да бъдат експортнати във формат .pdf и изпратени чрез електронна поща или трансферирани на външно USB устройство.