Избор на устройство и софтуер за дентален специалист – ВК

описание на клиента: В.К., професионална реализация като дентален специалист. Мъж на 26 год. с ниво на компютърна грамотност над средното.

 

заявени нужди:

» да създаде система за електронна организация на графика на пациентите;

» да се осигури достъп до и възможност за актуализиране в графика на пациентите когато е извън клиниката;

» да се осигури достъп до електронна поща в случаите когато е отдалечен от настолните си PC-та;

» да се осигури достъп до референтни (справочни) материали, когато е отдалечен от настолните си PC-та;

» избраното устройство да бъде с размер по-малко от нетбук и с по-добра издържливост на батерията;

» зададен е определен бюджет за необходимите инвестиции.

 

цели на проекта:

» да се избере технология, която да позволява електронно въвеждане на календарни събития в графика;

» да се осигури възможност за синхронизиране на данните от графика;

» да се избере устройство, което: да има размер по-малък от този на нетбук; да има вграден мейл клиент;

» да позволява осигуряване на интернет свързаност;

» да поддържа стандартните текстови формати (.doc, .pdf).

 

резултати: направен е избор на устройство /Windows Mobile Phone/, което в съчетание с Outlook осигурява възможност за организиране, редактиране и синхронизиране на графика, отговаря на технологичните изисквания (тегло 0,135 кг, mini USB , wi-fi, bluetooth и phone connectivity). Устройството има вградено приложение Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer). Съобразно зададения бюджет, е подбрано употребявано устройство. Устройството е интегрирано в професионалната практика.