Избор на устройство и софтуер за административен мениджър – РК

описание на клиента: Р.К., административен мениджър на дентална практика. Жена на 37 год. с ниво на компютърна грамотност над средното.

 

заявени нужди:

» да създаде система за електронно отчитане и анализ на финансовите потоци;

» да се осигури възможност за достъп и ползване на електронни текстове;

» да създаде система за организиране и достъп до информация за контакти;

» да оптимизира ползането на електронен календар и интегрира управлението на задачи / проекти;

» устройството да бъде практически винаги достъпно.

 

цели на проекта: да се изберат устройство и програми, които да:

» позволяват електронно отчитане на личните и служебни финанси;

» поддържат универсални текстови формати – txt, html. rtf;

» позволяват интегриране на календар, задачи и проекти;

» позволяват организиране на контактите;

» устройството да бъде с джобен размер.

 

резултати: избрано е устройство – смартфон Treo 680, което в съчетание с програмите AdarianMoney, PalmFiction, iSilo, ThoughtManager и вградените приложения изпълнява посочените цели. Устройството е конфигурирано начално и въведено за ежедневна дейност. Осъществява се последваща подкрепа за избор и конфигуриране на приложения.