Избор на смартфон за финансов анализатор – СН

описание на клиента: А.Н., професионална реализация като технически анализатор и портфейлен мениджър. Мъж на 38 год. с над средно ниво на компютърна грамотност.

 

заявени нужди: избор на първи смартфон, който да позволява:

» достъп до електронна поща;

» публикуване на Twitter съобщения;

» визуализиране на финансови графики;

» осъществяване на online trading;

» регулярно ползване поне два дни;

» използване на съществуващи wi-fi мрежи.

 

цели на проекта:

» съпоставяне на поне две мобилни операционни системи;

» разглеждане на поне два модела на устройства с избраната операционна система и избор на конкретен модел;

» съдействие при избора на допълнителни програми.

 

резултати: Разгледани като платформи и тествани на реални устройства са Symbian, Blackberry и Android. За избраната операционна система – Symbian s60 v3 – са сравнени две устройства и е избран модел – Nokia E5. Предоставена е информация за налични финансови приложения, сайтове за допълнителни програми и специализирани форуми.