Избор на мобилно устройство за лекар ортодонт – ЦН

описание на клиента: Ц.Н., професионална реализация като дентален специалист. Мъж на 42 год. със средно ниво на компютърна грамотност.

 

заявени нужди: избор на устройство, което да позволява:

» трансфериране на съществуваща информация от досега ползваното устройство;

» активното управление на календара и списъка със задачи;

» достъп до референтни (справочни) материали, когато е отдалечен от настолните си PC-та;

» да се носи комфортно в джоб на панталон / риза.

 

цели на проекта:

» разглеждане на поне две платформи за управление на календарната информация и списък със задачи и избор на операционна система на следващо устройство;

» разглеждане на поне два модела на устройства с избраната операционна система и избор на конкретен модел;

» поръчване и начално конфигуриране на избраното устройство;

» избор и настройване на програма за управление на календарната информация и списъка със задачи;

» избор и настройване на програми за четене на стандартни текстови формати (.pdf, .txt, .html, .doc).

 

резултати: Разгледани и тествани като платформи са WindowsMobile, Blackberry и Symbian. Избрана е операционна система Windows Mobile и са сравнени три устройства. Селектираният модел – HTC Touch Viva – е конфигуриран начално, трансферирана е контактната, календарна и SMS-информация от досега ползвания телефон и е инсталирана програмата PocketInformant. Устройството е интегрирано в ежедневната дейност.