какво

В тази секция ще ви представим принципите за определяне на всеки един индивидуален проект в Пертеос, какво включва нашата работа по даден проект в различните й аспекти, какви проекти можем да извършваме и какви проекти сме завършили към момента.