Защо инвестицията в смартфон не е еднократна – инвестиции от време

smartphone_investmentПоръчването на нов смартфон /или друга електронна джаджа/ – дори и след обмислен избор – не е последната инвестиция в даденото устройство. Обичайно след придобиването на съответния модел има период на разучаване и адаптиране към индивидуалните нужди. Това е свързано с допълнителни инвестиции – почти винаги от време, често – и финансови. В настоящия и следващ пост ще разгледаме тези два аспекта.

Инвестиции от време:

Въвеждане / трансфериране на данните и настройките. При всяка смяна на устройство /device/  има процес на прехвърляне /или създаване/ на данните и настройките. Дори и да при най-лесния /и рядко срещан/ вариант – замяна със същия модел – е необходим backup /създаване на архивно копие/ от предишното устройство и restore /възстановяване/ на новото. В по-честия случай – мигриране от един модел на дадена платформа към друг продукт със същата операционна система /OS/ – е нужна синхронизация с desktop приложение / cloud-based услуга и на двете устройства. Често това ‘работи’ изцяло само за вградените приложения, а много от допълнителните програми, които е възможно да имаме на предишния device, изискват нова инсталация и трансфер на вече създадените бази данни или selective restore  (частично възстановяване на данни от направен backup). В случай, че се сменя и платформата – например от WinMob към Android, или от Blackberry към iOS – процесът е най-времеотнемащ. За прехвърляне на по-често използваните типове данни може отново да се използва ‘посредник’ – desktop приложение или cloud-based услуга, или да се експортират данните от ‘старото’ устройство във формат, приеман от новия модел, последвано от импорт на тези данни. Най-трудна е ситуацията с приложения, ползващи ‘собствен’ (proprietary) формат за съхранение на данните. При тях, в идеалния вариант, ще има версия за новата OS, в реалистичния – ще има възможност за експорт към общ формат, и в най-нежелания вариант – ще се изисква повторно ‘ръчно’ въвеждане на информацията на новото устройство. Накрая, ако това е първия ни смартфон – вероятно ще се изисква най-продължително време – за въвеждането на данните, които бихме искали да ползваме на него /например контакти, бележки, списъци със задачи и т.н./.  Във всички тези случаи е необходима инвестиция от време, която може да бъде значителна.

Разучаване на вградените приложения и техните възможности. Втори аспект на използването на ново устройство, който изисква време, е разучаването на вградените приложения. В случаите, когато новият модел е със същата OS като досегашния, това време може да е минимално и свързано главно с евентуални подобрения на предварително инсталираните програми. Когато обаче сме избрали device с нова за нас операционна система, е необходимо време за се запознаем с изискванията и възможностите на вградените приложения, които бихме ползвали. Това време нараства значително, ако е свързано с третия ‘времеотнемащ’ фактор –

Тестване на допълнителни приложения. В случаите, когато предварително  инсталираните програми не отговарят в достатъчна степен на нашите потребности, или не осигуряват дадена функционалност, е много вероятно да се насочим към допълнителни /3rd party/ програми. Колкото по-популярна и активно развивана е дадената платформа, толкова по-голям ще бъде и избора на такива програми. Изборът между възможните алтернативи най-често включва запознаване с официалните спецификации на приложението, с ревюта и коментари /например във форуми/ на нейни ползватели, инсталиране и начално конфигуриране, тестване за определен период от време, и оценка на пригодността и. Това изисква време, което нараства толкова повече, колкото повече алтернативни програми тестваме. Доколкото обичайно с времето възниква желание за намиране на решение за нови /възникнали или осъзнати/ нужди – този фактор често е етапа, който продължава най-продължително и съответно е най-времеотнемащ.

Пренастройване на системата. Обикновено след първоначалното адаптиране на устройството към индивидуалните ни нужди и ползването му за достатъчно дълго време, настъпва момент, когато оценяваме ползата от device-a.  Ако установим, че има аспекти, които могат да бъдат подобрени или променени – планирането и осъществяването на тези промени също изисква време.

Горните фактори са основните причини за необходимост от допълнителни инвестиции на време след сдобиването с нов смартфон. В следващ пост ще разгледаме и вероятните финансови инвестиции.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: