Защо инвестицията в смартфон не е еднократна – финансови инвестиции

smartphone_investВ предишния пост бяха обсъдени инвестициите от време, необходими след придобиване на нов смартфон. Днес ще разгледаме и възможните финансови инвестиции.

Аксесоари. В зависимост от производителя /и неговия подход в окомплектоването на моделите/ и състоянието, в което е купено устройството /ново или употребявано/ е вероятно device-a да бъде без някои необходими за нас аксесоари. Често срещани примери за такива са:
# допълнителни кабели за зареждане и / или връзка с компютър – например зарядно за кола, sync-charge кабел, резервен AC-charger, и т.н.;
# приспособления за носене и защита на устройството – например силиконови, кожени или метални калъфи, hostler-и, универсални чантички за телефон, или други специални защитни приспособления;
# screen-protector – защитно фолио за екрана;
# карта с памет, или допълнителна / по-голяма карта с памет, както и адаптори и / или четци за връзка с компютър;
# handsfree / слушалки;
# допълнителна батерия и евентуално зарядно за нея;
# cradle /’държач’ за бюро за съответния модел, който позволява освен зареждане и синхронизиране с компютър и това устройството да бъде изправено пред нас/;
# и други.

Някои от тези аксесоари е възможно да бъдат налични от предишно използвани устройства (например mini- / micro- USB кабели, зарядни от модели на същия производител, карта с памет, слушалки), но други са индивидуални за съответния модел /screen protector, допълнителна батерия, cradle и т.н./. Сдобиването с нужните ни допълнителни аксесоари е свързано с разходи, които могат да бъдат и над 10% от стойността на самия device.

Софтуер. Втори фактор, който може да изисква допълнителни финансови инвестиции след избор на нов смартфон, е платеният софтуер. По настоящем за много от функциите, които не са осигурени от вградените програми, има безплатни решения. За някои типове продукти обаче /типичен пример  – програмите за редактиране на Microsoft Office документи/  липсват  non-commercial програми, или безплатните версии са с ограничена функционалност и / или придружени от реклами. В тези случаи, ако искаме да подкрепим разработчиците, да ползваме официални и улеснени поддръжка и update-и, или просто не желаем ‘пиратски’ софтуер, дадената програма се заплаща. С времето, особено ако съответното устройство се използва за продължителен период, е възможно общата сума, инвестирана в софтуер, да бъде съпоставима, или по-голяма от цената на самия device.

Консултации. Трети фактор, който би изисквал финансови инвестиции при адаптирането на смартфона за личните ни нужди, е консултирането за разучаване възможностите на устройството, налични решения за конкретните ни нужди и съдействие при осигуряването на тези решения. Ако избора на дадения модел е в резултат на работата ни с консултант, е вероятно тези услуги да са част от цялостен проект. Възможно е, обаче, нуждата от подкрепа и споделяне на опит да бъде осъзната след сдобиване с устройството. Тогава обичайно те могат да бъдат осигурени с обсъждането с познати или с използването на специализирани форуми, публикации по съответния въпрос /например в блогове, или технологични сайтове/ и други онлайн ресурси. В случай, че установим, че необходимите решения не са осигурени с някое от тези средства, или че инвестицията от време е прекалено голяма, е възможно да използваме услугите на консултант. Което отново е свързано с допълнителни финансови инвестиции.

В заключение – изборът и придобиването на смартфон са важни стъпки, свързани със значими инвестиции – и финансови, и от време. Тези инвестиции обаче продължават, за да се превърне устройството в интегрирана, позната, надеждна и приятна част от личното ни и бизнес ежедневие.

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: