Видове дейности според планирането

planning_timeДейностите, които извършваме могат да се разделят  /и според метода GtD/ на три вида:
# планирани задачи  – дейности, времето за което е било предварително определено, и когато е настъпило е посветено на съответната задача;
# непланирани задачи – дейности, за които се отделя време, въпреки че това време не е било определено за съответната задача;
# планиране – разпределение на времето за съответни задачи.

Много от хората, които търсят подобряване на личната си ефективност, осъзнават че посвещават твърде много време за задачи от втората категория. И въпреки че е нереалистично да се очаква те да бъдат напълно елиминирани, усещането за оползотворяване на времето нараства значително, когато основната част от него е посветена на задачи от първия вид. Което, от своя страна, е свързано с посвещаването на време за категория 3 – регулярното планиране.

Вие в кой тип дейности влагате основната част от времето си?

Оригинално публикувано на S&S blog

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Анти-бот проверка: